bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Dokumenty do pobrania

Urząd stanu cywilnego

Budownictwo

Drogownictwo

Rolnictwo, Ochrona Środowiska

Geodezja

Podatki

Informujemy, iż od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. Składanie deklaracji i informacji jest możliwe osobiście, w formie papierowej oraz formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Aktualne wzory formularzy informacji oraz deklaracji, wraz z załącznikami dostępne są poniżej:

Oświata

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Program opieki nad zabytkami 2022-2025

Fundusz Sołecki

11 Realizowane projekty

Spółka Wodna Gminy Warta

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...