bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.). W dniu 17 grudnia 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2275), nowelizująca nowe Prawo zamówień publicznych.

Oprócz ww. nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp), która również weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wydanych zostało w końcu 2020 roku część nowych aktów wykonawczych.

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 16:30, Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...