bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Opłaty za odpady

Uchwała nr XXI/129/2020 rady Miejskiej w Warcie z dnia 13.08.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Na podstawie tej uchwały ustalono stawkę 21 zł od osoby (segregacja), 42 zł opłata za odpady niesegregowane – podwyższona stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nieruchomość zamieszkała(Segregowane)

21 zł/osobę

Nieruchomość niezamieszkała

Pojemnik 120l - 25 zł

Pojemnik 240l - 50zł

Pojemnik 1100l - 190 zł

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 16:30, Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...