bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Warcie:

 1. Kopacki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie
 2. Krystyna Góra - I Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Marek Ciołek - II Wiceprzewodniczący Rady
 4. Ewa Piniarska
 5. Krzysztof Klimaszewski
 6. Andrzej Grześkowiak
 7. Michał Jeziorny
 8. Władysław Błaszczyk
 9. Krzysztof Grabowski
 10. Katarzyna Karasińska
 11. Józef Musilak
 12. Sławomir Jabłoński
 13. Paweł Stępień
 14. Jan Ogórek
 15. Marek Olczyk

Kontakt do biura Rady Miejskiej w Warcie – Kinga Zagłoba 43 8287 115

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warcie Grzegorza Kopackiego – czwartek w godz. 10.00 – 12.00

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ
W WARCIE (KADENCJA 2018 - 2023)

 

1. Komisja Rewizyjna

1) Ogórek Jan  - Przewodniczący

2) Musilak Józef

3) Grześkowiak Andrzej

4) Karasińska Katarzyna

5) Olczyk Marek

2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej

1) Klimaszewski Krzysztof - Przewodniczący

2) Stępień Paweł

3) Piniarska Ewa

4) Kopacki Grzegorz

5) Góra Krystyna

3. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1) Błaszczyk Władysław - Przewodniczący

2) Ciołek Marek

3) Jeziorny Michał

4) Grabowski Krzysztof

5) Jabłoński Sławomir

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Piniarska Ewa - Przewodnicząca

2) Grześkowiak Andrzej

3) Jabłoński Sławomir

4) Karasińska Katarzyna

5) Grabowski Krzysztof

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...