bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Wycinka drzew

Wycinka drzew w gminie Warta

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew;

- wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

- zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy;

- zgoda współwłaściciela na usuniecie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej wspólna własność

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej, osoby prawnej i innych podmiotów w związku z prowadzeniem działalności:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczy osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i osób prawnych

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...