bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Ważna informacja dla podatników

Udostępnij

Ważna informacja dla podatników

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ważnymi dla wszystkich Podatników, związanymi z nowelizacją Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie dnia 20 lutego 2021 roku, nowelizacji Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa nakłada na Organ Podatkowy, którym w naszym przypadku jest Burmistrz Warty, nowe obowiązki.

Nie chcemy w tym miejscu skupiać się na tych obowiązkach, ale pragniemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców - podatników podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Obowiązkiem Urzędu jest prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowo działania te obejmują wysyłanie upomnień. Przekazywanie informacji o zadłużeniu – tzw. czynności informacyjne, mają charakter dobrowolny. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań urząd ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy łączna wysokość zaległości nie przekracza kwoty 116,00 zł (dziesięciokrotność kosztów upomnienia), chyba że okres od upływu przedawnienia jest krótszy niż 6 miesięcy.

W przypadkach, gdzie dysponujemy wyłącznie adresem do korespondencji, wysyłamy listy zwykłe - wszystko po to, by wykluczyć sytuację, że podatnik nie został poinformowany przed wszczęciem egzekucji o działaniach, które muszą nastąpić. Działania te określane są w ustawie jako „czynności informacyjne”, w ślad za którymi podejmowany jest kolejny etap – czyli wszczęcie egzekucji administracyjnej. Mówiąc prościej, jest to przekazanie dalszej windykacji zaległości do Urzędu Skarbowego.

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł.

Jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł.

Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł.

To jednak nie koniec kosztów. Osoba, która nie zapłaci podatku bezpośrednio do urzędu zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego, czy zapłata zostanie wyegzekwowana, czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do Urzędu Skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie Urząd Skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Miejskiego. Stanowią one przychód Budżetu Państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez Urząd Miejski to obowiązek, a nie wybór. Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego też, bardzo prosimy, aby rzetelnie podejść do informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, poprzez kontakt telefoniczny bądź przesłanie upomnienia. Także na decyzjach podatkowych, które corocznie Państwu wysyłamy jest informacja o kwocie zaległości lub nadpłaty. Należy jednak skontaktować się z urzędem, ponieważ podana kwota na decyzjach podatkowych nie zawiera kosztów upomnień ani odsetek.

Informujemy również, że w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r., w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 67), wysokość kosztów upomnienia wzrośnie do 16,00 zł, i będzie obowiązywać od 12 października 2021 roku. Obecne koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu podatków lokalnych uzyskacie Państwo w Wydziale Finansów, Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Warcie:

telefonicznie pod numerami: 43 828 71 01

mailowo wysyłając zapytanie na adres  podatki@gminawarta.pl.

18 czerwca 2021, godz. 13:48
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...