bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Harmonogram odbioru odpadów

Augustynów...

Augustynów, Czartki, Głaniszew, Góra, Krąków, Raczków, Raczków Upuszczew, Witów, Zagajew, Zielęcin

Baszków...

Baszków, Bartochów, Brzezinka, Gać Warcka, Gać Warcka Kolonia, Gołuchy, Jakubice, Kawęczynek, Łabędzie, Piotrowice, Wilk Bartochowski

Borek Lipiński...

Borek Lipiński, Grabinka, Lipiny, Miedze, Rossoszyca, Rożdżały

Chorążka...

Chorążka, Dzierzązna, Glinno, Józefka, Raszelki, Włyń, Polesie

Cielce

Cielce, Grzybki, Socha, Socha Kolonia, Tądów Dolny, Tądów Górny, Wola Zadąbrowska Nowa, Wola Zadąbrowska Stara, Zadąbrowie-Rudunek, Zadąbrowie-Wiatraczyska

Warta, Cielce Zabudowa Wielorodzinna

WARTA: 3 MAJA, BŁĘKITNEJ ARMII, CIELECKA, GARBARSKA, GARNCARSKA, GÓRNA, KALISKA, MANSJONARSKA, PŁK. MARCINA AMORA TARNOWSKIEGO, POPIOŁY, PROF. STANISŁAWA KASZYŃSKIEGO, PREFEKTURALNA, PRZEDWIOŚNIE, SIERADZKA, SKARŻYŃSKIEGO, ŚWIĘTOJAŃSKA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, TARGOWA, WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA; CIELCE

Jeziorsko...

Jeziorsko, Klonówek, Maszew, Ostrów Warcki, Wola Miłkowska, Ustków, Ustków Września, Ustków Wzorówka, Ustków Żerechów, Zakrzew, Zaspy, Zaspy Kolonia

Duszniki...

Duszniki, Małków, Mikołajewice, Proboszczowice, Tomisławice, Tomisławice Kolonia, Tomisławice Retnice

Józefów Wiktorów...

Józefów Wiktorów, Kamionacz, Kamionacz Poduchowny ,Lasek, Miedźno, Miedźno Gajówka, Miedźno Leśnictwo ,Mogilno, Nobela, Pierzchnia Góra, Rafałówka

Warta I

Błękitnej Armii, Cezarego Baryki, Dr Karola Judyma, Dr Karola Szymańskiego, Garbarska, Garncarska, Głeboka, Jagiellońska, Kaliska, Klasztorna, Krótka, Mansjonarska, Ogrodowa, Piekarska, Plac Błogosławionego O. Rafała, Płk. Marcina Amora Tarnowskiego, Popioły, Róży, Promień, Przechodnia, Przedwiośnie, Prefekturalna, Prof. Stanisława Kaszyńskiego, Sieradzka, Skarżyńskiego, Świętojańska, Świętokrzyska, Targowa, Terenowa, Władysława Stanisława Reymonta, Wierna

Warta II

3 Maja, 3-Go Pułku Strzelców Konnych, Barska, Bartosza Głowackiego, Cegielniana, Cielecka, Deczyńskiego, Długa, Eugenii Kaleniewicz, Jana Cwendrycha, Konfederatów, Kosynierów, Kowalówka, Koźmińska, Łódzka, Parkowa, Paszkowskiego, Powstania Listopadowego, Racławicka,Sadowa, Stanisława Szukalskiego, Tadeusza Kościuszki, Wiosenna, Wolności, Włościańska, Zachodnia, Zamłynie, Zygmunta Andrychiewicza

Nieruchomości Niezamieszkałe

Odbiór Popiołu

Pojemnik na popiół służy wyłącznie do gromadzenia popiołu. W przypadku zanieczyszczenia frakcjami innych odpadów, pojemnik nie zostanie opróżniony. Bezwzględnie zakazuje się wsypywania do pojemnika

gorącego popiołu. Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać pojemnik zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku jakiegokolwiek zniszczenia bądź kradzieży pojemnika, biorący w użyczenie zobowiązany jest

do odkupienia takiego samego pojemnika.

Uwagi do harmonogramu:

1. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być wystawione przed nieruchomość do godz. 7.00 w dniu planowanego odbioru.

2. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12.00 następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy komunalnej z realizacji usługi.

Telefony Kontaktowe

62 760 39 01 - Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. w Kaliszu, warta@eko.kalisz.pl

43 828 71 16 - Urząd Miejski w Warcie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 16:30, Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...