bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

PSZOK

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W PSZOK-u przyjmowane są pozostałe odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z gospodarstw domowych takie jak:

  • gruz budowlany- maksymalnie 3m3 na rok
  • zmieszane odpady budowlane - maksymalnie 2 m3 na rok
  • bioodpady
  • wielkogabarytowe (np. meble, wyposażenie wnętrz) - maksymalnie 6 m3 na rok
  • niebezpieczne (np. pozostałości farb, lakierów, kwasów, olejów, płynów do chłodnic)
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory)
  • zużyte baterie i akumulatory
  • opony 650 mm x 350 mm w ilości 8 sztuk na rok
  • przeterminowane lekarstwa

Odpady komunalne do PSZOK -u dostarczyć należy we własnym zakresie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie ul. Garncarska 18.

fot. 1

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...