bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Zwiedzaj w Warcie

Zabytki

Miasto Warta

- Kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIV-XX, nr rej.: 497-IV-38 z 1949 oraz 295 z 28.12.1967

- zespół klasztorny bernardynek, XVIII:

- kościół p.w. Narodzenia MB, nr rej.: 858 z 28.12.1967

- klasztor, nr rej.: 859 z 28.12.1967

- dzwonnica, nr rej.: 860 z 28.12.1967

- zespół klasztorny bernardynów, XV, XVII-XVIII:

- kościół p.w. Wniebowzięcia MB, nr rej.: 855 z 28.12.1967

- klasztor, nr rej.: 856 z 28.12.1967

- kaplica cmentarna (przy kościele), nr rej.: 857 z 28.12.1967

- kaplica cmentarna, 1 poł. XIX, nr rej.: 861 z 18.12.1967

- ratusz, 1842, nr rej.: 296 z 18.12.1967

- jatki, ob. kino "Lutnia", 1 poł. XIX, XX, nr rej.: 862 z 18.12.1967

- park, nr rej.: 294 z 8.02.1979

- dom, ul. Kaszyńskiego 1, 1840-45, nr rej.: 284 z 2.01.1978

- dom, Rynek 24, poł. XIX, nr rej.: 864 z 28.12.1967

- kamienica, ul. 20 Stycznia 26, nr rej.: 356 z 5.01.1988

Cielce

- dwór, pocz. XIX, nr rej.: 777 z 15.11.1969 oraz 308 z 28.08.1982

Góra

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia MB, nr rej.: 316 z 4.02.1984

Kamionacz

- kościół par. p.w. św. Marcina, drewn., 1845, nr rej.: 815 z 28.12.1967

- dzwonnica, drewn., nr rej.: 816 z 28.12.1967

- park, nr rej.: 292 z 8.02.1979

Krąków

- dwór, ruiny 1 poł. XIX, nr rej.: 780/A z 28.11.1969

- spichlerz, 1 poł. XIX, nr rej.: 1630/A z 11.08.1974

Małków

- zespół pałacowy, 1 poł. XIX:

- pałac, nr rej.: 826 z 28.12.1967

- pawilon ogrodowy, nr rej.: 827 z 28.12.1967

- park, nr rej.: 34/P-VIII-2 z 8.11.1948 oraz 828 z 28.12.1967

Mikołajewice

- dwór, nr rej.: 1088/A z 1970 z 21.05.1982

- park, nr rej.: 293 z 8.02.1979

Rossoszyca

- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., 1783, nr rej.: 839 z 28.12.1967

Rożdżały

- zespół pałacowy, XIX/XX:

- pałac, nr rej.: 390/A z 11.05.1992

- park, nr rej.: 375 z 31.12.1990

Ustków

- zespół dworski, XIX, 1956:

- dwór, nr rej.: 784/4 z 1.12.1969 oraz 385/A z 12.08.1991

- spichrz, nr rej.: 784/4 z 1.12.1969

- park, nr rej.: 291 z 8.02.1979

Zakrzew

- dwór, 1855, XIX, XX, nr rej.: 1722/A z 23.04.1975 została tylko kapliczka

- spichrz, 1860, nr rej.: 1723/A z 23.04.1975 przeniesiony poza teren woj. łódzkiego

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/LDZ-rej.pdf

Turystyka

W mieście funkcjonuje Muzeum Miasta i Rzeki Warty PTTK, gdzie można obejrzeć wystawy, zapoznać się z historią i zabytkami archeologicznymi z terenów obecnego zbiornika Jeziorsko. Do najciekawszych miejsc można zaliczyć; średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem i zabudową, zespoły klasztorne z otoczeniem, teren szpitala z parkiem i historyczną zabudową i tzw. Górka Cmentarna, z której roztacza się piękny widok na miasto i dolinę rzeki, cmentarz żydowski. Stara część miasta zachowała swój historyczny układ urbanistyczny.

Port Jachtowy "Jeziorsko" w m. Ostrów Warcki to kolejna atrakcja turystyczna, którą warto odwiedzić szczególnie w sezonie (maj – wrzesień) wraz z polami namiotowymi i caravaningowymi, wciągami nart wodnych 200m i 810 m, wypożyczalną sprzętu wodnego, gastronomią, salami szkoleniowo- wystawienniczymi.

Przez Gminę przebiegają następujące szlaki turystyczne:

szlaki piesze:

  • im. Władysława Reymonta (zielony) od Tubądzina przez Gołuchy, na wysokości Łysej Góry skręca do Małkowa do drogi krajowej Nr 83 i dalej przez Duszniki do rynku w Warcie,
  • walk nad Wartą (niebieski) od Muzeum w Warcie, starą drogą do mostu na rzece Warcie, dalej drogą wojewódzką Nr 710, przez tereny rolne wg rysunku studium do wsi Dzierżązna, drogą powiatową do Glinna do drogi Jadwichna- Pierzchnia Góra w kierunku Kamionacza i dalej w kierunku Biskupic (gm. Sieradz),
  • im. Kazimierza Deczyńskiego (żółty) od Muzeum w Warcie odcinkiem po szlaku niebieskim do Dzierząznej do Glinna i w kierunku Starej Wsi (gm. Pęczniew),
  • im. Powstańców 1863 r. (czerwony) z Warty przez wieś Augustynów, Cielce do Poprężnik (gm. Goszczanów).

szlaki rowerowe:

  • "Łódzka Magistrala Rowerowa" będąca jednocześnie międzynarodowym szlakiem rowerowym wschód-Zachód (czerwony) – z Głaniszewa do Warty i dalej do Pierzchniej Góry, Józefów, Wiktorów, Lasek, Rożdżały i dalej w kierunku Galewic.
  • Nadwarciański Szlak Rowerowy (niebieski) od Warty drogą krajową do Jeziorska i granicy Gminy,
  • Sieradzka "eSka" (żółty) od Tubądzina do Warty przez Gołuchy.

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...