bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Konta bankowe

81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

 • podatek od środków transportowych
 • wadium przetargowe na zakup nieruchomości stanowiących własność Gminy
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek rolny
 • opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
 • opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
 • zajęcie pasa drogowego
 • opłaty za zezwolenie alkoholowe
 • czynsze
 • media
 • darowizny

Indywidualny wyodrębniony rachunek bankowy

 • odpady komunalne

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...