bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Stypendia i nagrody

Uchwała Rady Miejskiej w Warcie w sprawie przynawania nagród i stepndiów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży szkółw podstawowych z terenu gminy Warta.

Wniosek o przyznanie nagrody lub stypendium.

Moze złożyć rodzic/opiekun prawny ucznia lub Dyrektor Szkoły:

 

 

 

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...