bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Organizacje pozarządowe

  • KOKSOWNIA Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych.
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Sieradzu (Koło Nr 1 w Warcie).
  • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec ZHP Sieradz.
  • Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.
  • Oddział Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu
  • Oddział PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie
  • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach "Razem możemy wiele" w Warcie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...