bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Fundusze Unijne - strona 3

Rewitalizacja Miasta Warta - etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla »»

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu »»

Aktywizacja zawodowa w Gminie Warta i Gminie Goszczanów

Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0008/16 pt. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta” współfinansowany przez »»

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Rozbudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji deszczowej w »»

Przebudowa targowiska miejskiego w Warcie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020W dniu 21 lutego 2018 r. Burmistrz Gminy Warta podpisał z »»

Przebudowa budynku użyteczności publicznej - Jeziorsko

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący »»

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej

Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach »»

Tworzenie miejsc żłobkowych

PROJEKT – Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie WartaNumer projektu: RPLD.10.01.01/1/18/019Projekt »»

Ścieżka edukacji ekologicznej Warta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoTeren inwestycji znajduje »»

Budowa dwóch wież widokowych w m. Glinno i Proboszczowice

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego »»

Promocja Gospodarcza Gminy i Miasta Warta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego »»

ARCHIWUM PROJEKTÓW

Projekt nr WND-RPLD.04.02.-00-00-015/12 pt. „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy  i Miast

poprzednia strona123

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...