bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie

Udostępnij

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina i Miasto Warta dn. 16.10.2017 r. zakończyła realizację zadania

Gmina i Miasto Warta dn. 16.10.2017 r. zakończyła realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie” mającą na celu poprawę standardów oraz warunków użytkowania ulicy Tarnowskiego w Warcie poprzez jej przebudowę. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania typu" Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Gmina i Miasto Warta dn. 27.09.2016 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania

Gmina i Miasto Warta dn. 27.09.2016 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowę ulicy Tarnowskiego w Warcie” mającą na celu poprawę standardów oraz warunków użytkowania ulicy Tarnowskiego w Warcie poprzez jej przebudowę. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania typu" Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Wartość umowy: 2 339 877,00 zł ( stanowiąca 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

Zadanie obejmuje: wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, budowę chodników wraz obrzeżami i krawężnikami, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego.

11 czerwca 2019, godz. 08:01
#Aktualności 
#Fundusze Unijne 

głowne zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...