bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Jeziorsko - zacumuj na dłużej - Woda, Kultura, Natura

Udostępnij

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Informujemy, że w dniu 30.06.2015 r. Gmina i Miasto Warta zakończyła realizację projektu

Informujemy, że w dniu 30.06.2015 r. Gmina i Miasto Warta zakończyła realizację projektu o nr WND-RPLD.03.02-00-00-023/13 pn. :

„JEZIORSKO- zacumuj na dłużej- WODA, KULTURA, NATURA”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2007-2013, Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

W ramach projektu trwającego od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. zrealizowano zadania mające na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem poprzez budowanie marki Zbiornika Jeziorsko.

W ramach projektu odbyły się:

  • Dni Warty w latach 2014-2015
  • Rajdy rowerowy i pieszy 2014-2015
  • Spływy kajakowe 2014-2015
  • Regaty o Błękitną wstęgę Zbiornika Jeziorsko

Gmina i Miasto Warta podpisała umowę na realizację projektu

Informujemy, że w dniu 24.01.2014 r. Gmina i Miasto Warta podpisała umowę na realizację projektu o nr WND-RPLD.03.02-00-00-023/13 pn. :

„JEZIORSKO- zacumuj na dłużej- WODA, KULTURA, NATURA”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

11 czerwca 2019, godz. 08:01
#Aktualności 
#Fundusze Unijne 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...