bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Rewitalizacja Miasta Warta - etap I

Udostępnij

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Plac zabaw, stoły do gry w szachy, zmodernizowane i wyremontowane budynki, stylowe oświetlenie to tylko niektóre z efektów projektu zrealizowanego przez Gminę i Miasto Warta w ramach „Rewitalizacji Miasta Warta-etap I”

Od października 2011- do grudnia 2012 roku lokalny samorząd realizował projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Warta-etap I” . Jednym z jego głównych celów było podjęcie działań, które poprawią atrakcyjność turystyczną miasta, jego ład architektoniczny i przestrzenny. W ramach w/w projektu zrealizowano cztery podzadania jednym z nich była Adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny. Wyremontowany obiekt stał się nową siedzibą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie. Mieści się w nim również świetlica środowiskowa, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów a także Koło wędkarskie „Sandacz”. Modernizacja budynku Warckiego Centrum Kultury to kolejne podzadanie obejmujące rewitalizację. Nowe okna, odnowione sale to tylko niektóre z prac, mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków funkcjonowania nie tylko dla pracowników, ale przede wszystkim dla młodzieży szlifującej swoje talenty. Stylowe oświetlenie, kostka granitowa, wyrównanie powierzchni z kamieni narzutowych wokół Kościoła św. Mikołaja w Warcie, wymiana chodników na ulicy Piekarskiej, przebudowa sieci wodociągowej to prace wykonane w ramach trzeciego podzadania o nazwie Rewitalizacja Rynku im. Władysława Stanisława Reymonta z przyległymi ulicami. Ostatnim obszarem poddanym rewitalizacji był plac po byłym przedszkolu na ul. Skarżyńskiego. Teren został oświetlony i obsadzony zielenią, obiekty małej architektury takie jak ławeczki, plac zabaw czy stoły do gry w szachy w połączeniu z zabytkowym otoczeniem z ulicy Klasztornej sprawiają, że nieatrakcyjny do tej pory teren zyskał nowy, przyjazny wygląd.

Środki na realizację powyższych inwestycji zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wartość całkowita inwestycji: 1 363 433,85 zł; dofinansowanie: 1 143 618,77 zł.

Projekt jest zgodny z celami VI Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Odnowa obszarów miejskich, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

11 czerwca 2019, godz. 08:01
#Aktualności 
#Fundusze Unijne 

głowne zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...