bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta

Udostępnij

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta dnia 31.08.2017 roku zakończyła realizacje projektu

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta dnia 31.08.2017 roku zakończyła realizacje projektu pn:
„Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”

Projekt miał na celu zwiększenie o 40 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich z Gminy Warta. Projekt realizowany był w dwóch placówkach na terenie Gminy i Miasta Warta:

  • Publiczne Przedszkole w Warcie należące do Zespołu Szkół Publicznych w Warcie
  • OWP Cielce

Realizator projektu: Gmina i Miasto Warta

Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0008/16 pt. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1:Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta realizuje projekt pn:
„Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”

Projekt ma na celu zwiększenie o 40 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich z Gminy Warta.

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach na terenie Gminy i Miasta Warta:

  • Publiczne Przedszkole w Warcie należące do Zespołu Szkół Publicznych w Warcie
  • Oddział Wychowania Przedszkolnego w Cielcach należący do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cielcach

Okres realizacji projektu :od 01.08.2016 roku do 31.08.2017 roku.

W okresie realizacji projektu tj. od 01.08.2016 do 31.08.2017 z otrzymanych środków z Uni Europejskiej zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Utworzenie 40 miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 2 oddziałów wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich;
  2. Wykonanie drobnych remontów, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzenie placu zabaw;
  3. Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych 40 miejsc edukacji przedszkolnej przez okres 12 miesięcy;
  4. Rozszerzenie oferty oddziałów przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci tj. zajęcia z psychologiem, zajęcia z logopedą oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
  5. Studia podyplomowe na nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz kursy zwiększające kompetencje z zakresu współpracy z opiekunami prawnymi.

Wartość całego projektu: 581 845,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 494 485,00 zł

Realizator projektu: Gmina i Miasto Warta

Dodatkowe informacje można uzyskać w: Urząd Gminy i Miasta Warta

4 czerwca 2019, godz. 08:01
#Aktualności 
#Fundusze Unijne 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...