bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Internet światłowodowy w gminie Warta

Udostępnij

Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu wszystkim gospodarstwom domowym w kraju.

Jednym z instrumentów w realizacji tego celu jest wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury szerokopasmowej na obszarach "białych plam’’ udzielane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie „Sieradzki a Orange Światłowód”, obszar nr 5.10.14.a, w którym znajduje się Gmina Warta.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c111-zapewnienie-dostepu-do-bardzo-szybkiego-internetu-na-obszarach-bialych-plam-1-nabor-uruchomiony.

Na stronie znajduje się również Lista punktów adresowych wskazanych do objęcia zasięgiem sieci.

Infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzana będzie do granicy działki dla budynków jednorodzinnych i do części wspólnych dla budynków wielorodzinnych.

Wybudowana sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów, zainteresowanych świadczeniem usług na terenie gminy.

Inwestycja będzie realizowana etapowo a planowany termin jej zakończenia to 30.06.2026r.

Wszelkie informacje o aktualnych i planowanych zasięgach sieci szerokopasmowych można znaleźć także na stronie internetowej https://internet.gov.pl.

Mieszkańcy, którzy chcą mieć dostęp do sieci światłowodowej, a nie są uwzględnieni na https://internet.gov.pl/map/?center=2072590.224642153%3B6748152.198531141&zoom=18.081411890642187 proszeni są o złożenie wniosku na biurze podawczym Urzędu Miejskiego ww Warcie.

 

3 lipca 2024, godz. 08:00
#Aktualności 
#Inwestycje 

głowne zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...