bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Oszczędności energetyczne na terenie gminy oraz urzędu

Udostępnij

Szanowni Państwo, stanęliśmy przed faktem konieczności wprowadzenia oszczędności energetycznych na terenie gminy jak i samego urzędu.

Rosnące ceny energii elektrycznej, a także ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych do oszczędzania prądu od 1 grudnia. Minimalna skala oszczędności 10 proc. odnosi się do zużycia energii w grudniu 2022 roku w odniesieniu do średniego zużycia w latach 2018-19 oraz w roku 2023 w odniesieniu do roku poprzedniego.

Niezastosowanie się do powyższego obowiązku skutkować będzie zapłatą surowych kar finansowych.

W przeciągu kilkunastu miesięcy udało się zrealizować zadania, mające na celu oszczędność energii elektrycznej m.in. montaż instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej, wymianę sodowych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Warta, czy pozasezonowe wyłączanie oświetlenia w Porcie Jachtowym „Jeziorsko”, jednak biorąc pod uwagę wzrost cen energii, te działania mogą okazać się niewystarczające.

  • W związku z powyższym:
  • w samym urzędzie i jego jednostkach wprowadzone zostaną ograniczenia w zużyciu energii przez dodatkowe urządzenia, które w tym czasie nie muszą funkcjonować lub których działanie zostanie po prostu ograniczone;
  • w mieście ograniczone zostanie działanie lamp oświetlenia w nocy, na drogach będących w zarządzie gminy, dodatkowo przeprowadzona zostanie optymalizacja całego oświetlenia w pozostałym czasie i zakresie.

Nakaz oszczędzania energii jest bezwzględny i dostosować się do niego muszą wszystkie samorządy w Polsce.

Niestety, zapewne na tym nie koniec, bowiem od stycznia 2023 r. będą już nas obowiązywały ograniczenia przez cały następny rok.

30 listopada 2022, godz. 09:39
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...