bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ul. Koźmińskiej

Udostępnij

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Beneficjent: Gmina Warta

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ul. Koźmińskiej”

 

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej – budynku Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. st. Skarżyńskiego z oddziałem przedszkolnym i grupą żłobkową. Brak izolacji termicznej, wyeksploatowane drzwi i okna oraz ściany zewnętrzne i dach bez właściwej izolacji cieplnej powodują duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii oraz wysoką emisję zanieczyszczeń. Obiekt wymaga modernizacji energetycznej skutkującej poprawą efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego o co najmniej 25%. W tym celu zaplanowano montaż baterii paneli PV, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic, ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną, stropodachu nad całością budynku, ocieplenie dachu nad czytelnią oraz wykonanie regulacji hydraulicznej. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się do zmniejszenia wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku, obniżenia kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia oraz ograniczenie strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Projekt wykorzystuje i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie. W projekcie uwzględnione zostały założenia koncepcji projektowania uniwersalnego. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w mieście Warta, w Gminie Warta. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza. Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w gminie                       i wzrost aktywności społecznej. Projekt służyć będzie mieszkańcom Gminy Warta w szczególności dzieciom i młodzieży. 

 Całkowita wartość projektu: 1 964 310  PLN

 Wartość dofinansowania: 1 357 000 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

21 marca 2022, godz. 12:27
#Aktualności 
#Fundusze Unijne 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...