bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Nabór uzupełniający na piece (pellet)

Udostępnij

Burmistrz Gminy Warta informuje, że w dniach

od 21.09.2022 r.  do 30.09.2022 roku

odbędzie się nabór uzupełniający osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Warta do udziału w projekcie w następującym zakresie:

Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy

15 kW  - 6 szt.

20 kW -7 szt.

25 kW - 6 szt.

 30 kW – 1 szt.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie  Warta ”, w ramach którego realizowana będzie m.in. wymiana kotłów co na biomasę (pellet).

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Warta i w tym okresie zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

Montaż instalacji będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie ok 85 % kosztów inwestycji (kosztów netto).

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

- osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Warta, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą

wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,

- w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu,

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA DO PROJEKTU

Ankieta wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

ZAKRES PROJEKTU

W zakres projektu wchodzą następujące elementy: 

- piec z zasobnikiem na pellet o mocy 15, 20, 25 i 30 kW (w zależności od powierzchni ogrzewanej),

- montaż i rozruch urządzenia,

Projekt nie obejmuje m.in. kosztów wymiany wkładu kominowego, kosztów remontu kotłowni w zakresie, który nie jest niezbędny do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła.

W ramach projektu mogą zostać zamontowane kotły dedykowane tylko i wyłącznie do spalania biomasy (bez możliwości montażu drugiego rusztu do wykorzystania na spalanie paliw konwencjonalnych np. ekogroszku)

WARUNKI FINANSOWE

Ostateczny koszt instalacji jest uzależniony od wielkości zamontowanego pieca i zostanie indywidualnie wyceniony na etapie projektowania i wykonywania robót.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotowe instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy pieca) uczestnik projektu w stosownym czasie zostanie poproszony o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego  wraz z dowodem osobistym i w celu wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na cele projektu.

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Wydział Infrastruktury i Rozwoju  – pokój nr 7, tel. 43/8287113, gdzie można uzyskać wzór deklaracji niezbędnej do uczestnictwa w programie. Wzór deklaracji dostępny jest również na stronie  internetowej  Gminy Warta: www.gminawarta.pl. oraz na biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Warcie. 

Deklaracje przyjmowane będą od mieszkańców w terminie od 21.09.2022 r. do 30.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Warcie , pok. nr 7

Obowiązuje kolejność zgłoszeń !

20 września 2022, godz. 09:54
#Aktualności 
#Dotacje na piece 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...