bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Warta

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Warta rozpoczęła realizację projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Warta”.

Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:

  • 189 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy
  • 43 kotłów na pellet dla mieszkańców z terenu Gminy

Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne.

Celem głównym projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Warta. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo (a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego.

Beneficjentem projektu jest gmina Warta, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 638 459,36 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 4 415 190,70 zł.

Planowany termin zakończenia Projektu do 30.06.2023 r.

19 września 2022, godz. 17:01
#Aktualności 
#Fundusze Unijne 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...