bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Olimpiada międzyszkolna dla szkół podstawowych

Udostępnij

Rozpoczynamy zapisy na Olimpiadę międzyszkolną dla szkół podstawowych w ramach kampanii edukacyjnej w Gminie Warta „Nie wyrzucaj - ograniczaj, odtwarzaj, oddawaj”, na którą dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

ZASADY UCZESTNICTWA

  • Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (olimpiada zorganizowana jest dla uczniów w kategorii wiekowej klasy VII-VIII), w dowolnej placówce oświatowej Gminy. Każda z ośmiu szkół podstawowych na obszarze Gminy Warta deleguje do udziału w Olimpiadzie reprezentację złożoną z 5 uczniów. Organizator nie wnika w metodologię wyboru 5-osobowej reprezentacji, która weźmie udział w Olimpiadzie, dopuszczając każdy sposób skompletowania grupy przez szkołę, np. eliminacje wewnątrzszkolne, udział w olimpiadach tematycznych, itp.
  • Zadaniem Uczestników jest wypełnienie testu wiedzy ekologicznej związanej z tematyką

ograniczania ilości generowanych odpadów, segregowania odpadów generowanych, gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu.

  • Zgłoszenia, uwzględniające zgody rodziców na udział dzieci w Olimpiadzie, szkoła dostarcza do dnia 23 września 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Warcie – Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.
  • Przebieg Olimpiady wiąże się z udziałem w rywalizacji, która będzie punktowana.
  • Liczba punktów zdobyta w rywalizacji decyduje o zajęciu kolejnych miejsc przez Uczestników.
  • W razie równej liczby punktów, o kolejności miejsc zadecyduje czas trwania wypełniania testu od początku jego wypełniania do jego zakończenia.

Punktacja wszystkich uczniów z danej szkoły zostanie zsumowana, celem wygenerowania
rankingu szkolnego zmierzającego do wyłonienia kolejności szkół celem nagrodzenia szkół zgodnie z kolejnością miejsc w klasyfikacji zespołowej.

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

  • Jury złożone z pracowników Organizatora, w terminie organizacji Olimpiady, czyli 30 września

2022 roku, dokona weryfikacji testów i wyłoni laureatów.

  • Uczestnicy otrzymają – I miejsce ROWER, II miejsce ROWER, III miejsce ROWER, IV-XL miejsca GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY.
  • Szkoły za udział w Olimpiadzie w ramach klasyfikacji zespołowej, otrzymają – I miejsce

MIKROSKOP, II miejsce – TELESKOP, III miejsce – TELESKOP, miejsca IV-VIII – STÓŁ DO GRY
PIŁKARZYKI.

  • Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas wydarzenia zorganizowanego przez Organizatora. O dokładnej godzinie i miejscu wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione.

6 września 2022, godz. 13:19
#Aktualności 
#Ochrona Środowiska 

głowne zdjecie
fot. 1

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...