bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Konkurs plastyczny Nie wyrzucaj-ograniczaj, odtwarzaj, oddawaj

Udostępnij

Rozpoczynamy konkurs dla szkół podstawowych w ramach kampanii edukacyjnej w Gminie Warta „Nie wyrzucaj - ograniczaj, odtwarzaj, oddawaj”, na którą dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 ZASADY KONKURSU 

Na zgłoszenia czekamy do 23 września.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych - odrębnie klasy I-III i IV-VI), w dowolnej placówce oświatowej Gminy.

Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki związanej ze sposobami ograniczania ilości generowanych odpadów, segregacji odpadów, gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu – technika dowolna, format A3.

Praca musi być oznaczona nazwą placówki oświatowej, do której uczęszcza Uczestnik oaz jej adresem.

Wykonaną pracę placówka oświatowa dostarcza do dnia 23 września 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Warcie – Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

Do pracy konkursowej placówka oświatowa załącza zgodę na umieszczenie sfotografowanej pracy na stronie internetowej Gminy Warta i do wykorzystywania pracy w jakikolwiek sposób przez Organizatora wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

 Odrębną szansą na zdobycie nagród przez szkoły jest przygotowanie grupowo pracy wielkoformatowej, która będzie prezentować jak dzieci mogą dbać o przyrodę i przekonywać do tego dorosłych. Szkoła może przygotować więcej niż jedną pracę grupową, jednak jury konkursowe spośród wszystkich prac do ostatecznego rankingu wybierze po jednej z prac z każdej ze szkół i zadecyduje o kolejności miejsc. Etap międzyszkolny będzie poprzedzony etapem szkolnym i wyborem do rywalizacji finałowej po jednej z prac z każdej ze szkół.

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Jury złożone z pracowników Organizatora, w terminie do 27 września 2022 roku, dokona weryfikacji nadesłanych prac konkursowych i wyłoni prace, które wyróżni.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Warta, w terminie do 30 września 2022 roku.

Autorzy wyróżnionych prac, w każdej z dwóch kategorii wiekowych, otrzymają – I miejsce ROWER, II miejsce ROWER, III miejsce ROWER, IV-XX miejsca ENCYKLOPEDIA + PIŁKA.

Szkoły za udział w konkursie dedykowanym dla grup, otrzymają – I miejsce MIKROSKOP, II miejsce – TELESKOP, III miejsce – TELESKOP, miejsca IV-VIII – STÓŁ DO GRY PIŁKARZYKI.

Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas wydarzenia zorganizowanego przez Organizatora. O dokładnej godzinie i miejscu wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione.

6 września 2022, godz. 07:50
#Aktualności 
#Ochrona Środowiska 

głowne zdjecie
fot. 1

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...