bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta

Udostępnij

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta„

Przedmiotem projektu jest  budowa  40 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta

Termin realizacji:  do 30.11.2022 r.

Całkowita wartość zadania: 435 663,00 zł (wartość netto) w tym dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi 216 074,00 zł

30 grudnia 2021, godz. 09:20
#Aktualności 
#Fundusze Unijne 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...