bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Wsparcie finansowe dla osób, które udzieliły schronienia uchodźcom

Udostępnij

Szanowni Państwo!

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 złotych od osoby na dzień.

Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Jest przyznawane na podstawie wniosku nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ważną informacją jest to, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać:

Osobiście

Urząd Miejski w Warcie

Biuro Obsługi Klienta na parterze

Korespondencyjnie

Urząd Miejski w Warcie
ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

W formie elektronicznej

ePUAP: /nur009id0o/skrytka– jako pismo ogólne do urzędu

Załączniki do pobrania:

21 marca 2022, godz. 12:54
#Aktualności 
#Pomoc dla Ukrainy-Допомога Україні 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...