bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

DODATEK OSŁONOWY!

Udostępnij

W styczniu wprowadzono świadczenie pomocowe tzw. dodatek osłonowy. Wsparcie o łącznej kwocie 4 mld zł trafi do grupy ok. 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, w szczególności do gospodarstw najuboższych energetycznie. Świadczenie można otrzymać pod warunkiem, że dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Stawki dodatku osłonowego wyglądają następująco:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania będzie większa (oznaczona gwiazdką *) w przypadku korzystania z konwencjonalnego ogrzewania, w szczególności kotłów na paliwo stałe.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

• 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.

• 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli dochód osoby lub rodziny przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

• na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.

• na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie.

Wniosek wraz z instrukcją jak go wypełnić jest dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

14 stycznia 2022, godz. 08:02
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...