bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Olimpiada międzyszkolna - Płynny odpad to też odpad

Udostępnij

Burmistrz Warty Krystian Krogulecki zachęca do udziału w Olimpiadzie Międzyszkolnej w ramach kampanii „Płynny odpad to tez odpad!” dofinansowanej ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (olimpiada zorganizowana jest dla uczniów w kategorii wiekowej klasy VII-VIII), w dowolnej placówce oświatowej Gminy.

1) Każda z ośmiu szkół podstawowych na obszarze Gminy Warta deleguje do udziału w Olimpiadzie reprezentację złożoną z 5 uczniów. Organizator nie wnika w metodologię wyboru 5-osobowej reprezentacji, która weźmie udział w Olimpiadzie, dopuszczając każdy sposób skompletowania grupy przez szkołę, np. eliminacje wewnątrzszkolne, udział w olimpiadach tematycznych, itp.

2) Zadaniem Uczestników będzie wypełnienie online testu wiedzy ekologicznej związanej z tematyką przydomowych oczyszczalni ścieków czy prawidłowego korzystania z kanalizacji.

3) Zgłoszenia, uwzględniające zgody rodziców na udział dzieci w Olimpiadzie, szkoła dostarcza do dnia 2 grudnia 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Warcie – Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

26 listopada 2021, godz. 09:44
#Aktualności 
#Edukacja, Wychowanie 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...