bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Ograniczenia w przyjmowaniu odpadów w PSZOK w Warcie

Udostępnij

Szanowni Państwo, w związku z planowaną przerwą technologiczną wynikającą z przeprowadzanej modernizacji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", do którego to zakładu trafiają odpady z naszego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, informujemy iż od dnia 11.10.2021 wprowadzamy ograniczenia w przyjmowaniu niektórych rodzajów odpadów.

W okresie od 11.10.2021, PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY jedynie:

  • zużyte opony (kod odpadu 16 01 03)
  • zmieszane odpady z betonu, gruzy ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod odpadu 17 01 07)
  • papę odpadową (kod odpadu 17 03 80)
  • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (kody odpadów: 20 01 27 oraz 20 01 28
  • leki (kod odpadu 20 01 32)
  • baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33)
  • odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu: 20 02 01)
  • urządzenie elektryczne i elektroniczne (kody odpadów: 200135 oraz 20 01 36)
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (kod odpadu 20 01 21)
  • urządzenia zawierające freony (kod odpadu 20 01 23)

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia wynikające z ograniczeń działania PSZOK. Niestety na przebieg modernizacji w Orlim Stawie nie ma wpływu Gmina jak również ZGKiM Warta.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość

 

5 października 2021, godz. 10:20
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 16:30, Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...