bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Chodnik w sołectwie Jakubice już w tym roku!

Udostępnij

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Warta, a Powiatem Sieradzkim jeszcze w tym roku zrealizowane zostanie zadanie pn. " Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1719E w msc. Jakubice poprzez wykonanie chodnika". Dotacja, która zostanie udzielona Powiatowi z budżetu Gminy to kwota w wysokości 200 000,00 zł. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa to główny cel realizacji zadania.

7 września 2021, godz. 13:45
#Aktualności 
#Inwestycje 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...