bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Absolutorium dla Burmistrza Warty udzielone!

Udostępnij

W dniu wczorajszym odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Warcie, która jednocześnie była sesją absolutoryjną. Radni debatowali nad Raportem o stanie Gminy Warta , przedstawiona została również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok poprzedni.

W związku z pozytywną opinią RIO i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Warcie, Burmistrz Warty Krystian Krogulecki otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Absolutorium zostało udzielone burmistrzowi jednogłośnie przy obecności 13 radnych.

14 lipca 2021, godz. 13:22
#Aktualności 

głowne zdjecie
fot. 1

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 16:30, Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...