bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

Jutro o godzinie 14.00, odbędzie się transmisja on-line sesji Rady Miejskiej w Warcie*. W porządku obrad znajdują się punkty dotyczące m.in.

  •  sprawozdania Burmistrza z pracy w okresie między sesjami
  •  debaty nad Raportem o Stanie Gminy Warta
  • udzielenia Burmistrzowi Warty wotum zaufania
  • udzielenia Burmistrzowi Warty absolutorium z wykonania budżetu Gminy Warta za rok 2020
  •  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warta, w roku szkolnym 2021/2022
  • ustalenia zasad i trybu korzystania z kąpieliska strzeżonego w Warcie przy ul. Płk. M. A. Tarnowskiego

* transmisja dostępna pod adresem: https://warta.bip.gov.pl/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej-w-warcie/i-sesja-rady-miejskiej-w-warcie.html

12 lipca 2021, godz. 11:00
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 16:30, Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...