bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

III Sesja Rady Miejskiej w Warcie

Udostępnij

24 czerwca odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Warcie. Burmistrz Warty Krystian Krogulecki uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetowe. 12 radnych było za, 3 wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania obecni byli wszyscy uprawnieni do głosowania. 

- Bardzo się cieszę, że uzyskałem kolejny raz zaufanie i absolutorium większości Rady Miejskiej, tym bardziej, że miniony rok 2023 był kolejnym rokiem intensywnej, systematycznej i owocnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy Warta a także wyjątkowo obfity pod względem inwestycji i różnorodnych działań społecznych, edukacyjnych czy kulturalnych. Także pod względem finansowym był to bardzo dobry rok dla samorządu gminy Warta. Zwiększyliśmy nasze dochody finansowe o kwotę ponad 16 milionów złotych, budżet zakończyliśmy kwotą blisko 81 milionów dochodów. Zmniejszyliśmy również wydatki bieżące, pozyskaliśmy wielomilionowe dotacje dzięki, którym zrealizowaliśmy rekordową ilość inwestycji, na które nie zaciągnęliśmy żadnego kredytu czy pożyczki. Pierwotnie w budżecie zapisany był kredyt w wysokości 2,5 mln zł, jednak dzięki efektywnemu i sprawnemu zarządzaniu finansami publicznymi ostatecznie odstąpiliśmy od zaciągnięcia tego kredytu w kwocie 2.550.000,00 zł. Wszystkie więc inwestycje wykonaliśmy dzięki środkom zewnętrznym i własnym tym zaoszczędzonym. Co więcej udało nam się zmniejszyć ogólne zadłużenie gminy, które odziedziczyłem o blisko 4 mln zł. Reasumując: pod względem finansowym 2023 rok zakończyliśmy ze zbilansowanym budżetem, bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych (m.in. bez kredytów, bez emisji obligacji itp.), a to wszystko dzięki temu, że znacznie zwiększyliśmy dochody, zmniejszyliśmy wydatki bieżące i pozyskaliśmy wielomilionowe dotacje.

Jedne z większych inwestycji zakończonych w 2023 roku to: m.in. zagospodarowanie ul. Tarnowskiego w Warcie, otwarcie nowej wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Koźmińskiej w Warcie, budowa boiska wielofunkcyjnego we Włyniu, budowa i przebudowa kilkunastu dróg, budowa stacji meteorologicznej w Warcie, gruntowa termomodernizacja budynku OSP Cielce, która to jednostka dzięki wsparciu UM w Warcie otrzymała na ten cel dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 430 191,00 zł. Dzięki naszym zabiegom droga wojewódzka 710 oraz 479 na odcinkach ok 10 km zostały zmodernizowane poprzez poszerzenie pasa drogowego oraz ułożeniu nowej warstwy asfaltowej, co zdecydowanie polepszyło bezpieczeństwo użytkowników tychże dróg. Na każdą z inwestycji pozyskaliśmy środki zewnętrzne oraz wykorzystaliśmy środki przeznaczone na to w naszym budżecie- mówi Krystian Krogulecki burmistrz Warty

Raport o stanie Gminy Warta za rok 2023 znajdziecie poniżej:

https://bip.gminawarta.pl/res/serwisy/pliki/35400823?version=1.0

#AktywnaGminaWarta

25 czerwca 2024, godz. 17:32
#Aktualności 

głowne zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...