bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Kolejne dotacje dla Gminy Warta

Udostępnij

W miejscowości Góra będzie realizowany projekt pn.  „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ".

W ramach tego zadania wraz z sanitariatami zostanie wykonany poniższy zakres prac: 

- roboty konstrukcyjno -budowlane;

- roboty elektryczne;

- roboty wodno –kanalizacyjne.

Wykonany remont podniesie standard i funkcyjność budynku służącego celom społecznym miejscowej ludności, która na dzień dzisiejszy nie ma żadnego miejsca spotkań w miejscowości Góra.

Kwota całkowita zadania: 100 000,00

Kwota dofinansowania :100 000,00

 

Z kolei w miejscowości Kawęczynek będzie realizowany projekt pn. „ŚWIETLICA SOŁECKA NA PLUS".

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie poniższych prac:

- zakup i montaż świetlicy kontenerowej,

- zagospodarowanie terenów zielonych i zadrzewionych,

- posadowienie zbiornika na ścieki,

- utwardzenie terenu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez powstanie budynku z sanitariatami i pomieszczeniem przygotowalni posiłków opartej na cateringu. Budynek świetlicy wiejskiej wraz z w/w pomieszczeniami będzie pełnił ważną rolę w życiu lokalnej społeczności, dzięki stworzeniu ogólnodostępnego miejsca dla mieszkańców, możliwe jest zaspokojenie ich potrzeb społeczno – kulturalnych. Wpłynie to na wzmocnienie kontaktów i zacieśnianie więzi pomiędzy lokalną społecznością. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu prac adaptacyjnych , będzie możliwość organizacji spotkań, warsztatów, imprez z udziałem mieszkańców, Rady sołeckiej, KGW czy innych organizacji społecznych.

Kwota całkowita: 210 000,00

Kwota dofinansowania: 200 000,00

15 maja 2024, godz. 17:30
#Aktualności 
#Inwestycje 

głowne zdjecie
fot. 1

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...