bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Sprawozdanie z Programu współpracy samorządu g. Warta z Organizacjami

Udostępnij

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu Gminy Warta z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023

15 maja 2024, godz. 15:00
#Aktualności 
#Pożytek publiczny 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...