bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Dobre wieści !

Udostępnij

Wszystkie 9 sołectw z terenu Gminy Warta, które złożyły stosowne wnioski otrzymają dotacje celowe z samorządu Województwa Łódzkiego w ramach grantów "Sołectwo na plus". Łączna kwota przyznanego wsparcia to 135 000,00 zł!  Termin realizacji projektów to 30 listopada br.

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Bartochów-zakup urządzeń sportowo- rekreacyjnych zwiększających aktywność fizyczną mieszkańców sołectwa;

- Cielce-zakup infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie; ;

- Jakubice- doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołów i krzeseł; 

- Jeziorsko- modernizacja terenu boiska wiejskiego;

- Proboszczowice- remont kuchni w świetlicy wiejskiej; 

- Rożdżały- zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej;

- Wola Zadąbrowska Nowa- rozbudowa placu zabaw w sołectwie; 

- Zadąbrowie Rudunek- wyposażenie Domu Ludowego w sołectwie;

- Zadąbrowie Wiatraczyska- budowa placu zabaw w sołectwie; 

To nie koniec dobrych wiadomości. W ramach naborów "Infrastruktura sołecka na Plus" oraz "Świetlica sołecka na plus" dwa sołectwa z Gminy Warta otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 300 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej w sołectwie Góra- wsparcie w wysokości 100 000,00 zł.

- Zakup i montaż świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych w sołectwie Kawęczynek- wsparcie w wysokości 200 000,00 zł.

Termin realizacji tych projektów to 31 grudnia br. Gratulujemy! 

- Dziękuje za wsparcie w pozyskaniu środków sołtysom Kawęczynka i Góry oraz zaangażowanym w ten projekt Jakub i Lucyna Tworo-podkreśla i dziękuje Krystian Krogulecki burmistrz Warty

13 marca 2024, godz. 19:20
#Aktualności 
#Inwestycje 

głowne zdjecie
fot. 1

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...