bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych - projekt

Udostępnij

Dziś podsumowano projekt "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”realizowany przez Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie.

Projekt w całości sfinansowano z budżetu Gminy i Miasta Warta w ramach zadania publicznego.

Partnerem działań projektowych była Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie wchodząca w skład Warckiego Centrum Kultury.

W podsumowaniu udział wzięli:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie pan Grzegorz Kopacki,

- Burmistrz Warty pan Krystian Krogulecki,

- kierowniczka Oddziału Sieradzkiego Archiwum państwowego w Łodzi pani Adriana Bryk,

- dyrektor Warckiego Centrum Kultury pan Wiktor Baranowski,

- dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych z terenu naszej gminy,

- opiekunowie grup uczniów uczestniczących w projekcie oraz

- uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy.

Podczas podsumowania pokazano, jak wyglądają efekty projektu prezentowane w folderze"Losy mieszkańców Gminy Warta w czasie II wojny światowej"na portalu społecznościowym "Wartonalia", podano statystyki mówiące o ogromie pracy, jaką uczniowie włożyli w wyszukiwanie informacji o warcianinach biorących udział w II wojnie światowej - tych poległych w obronie ojczyzny, zamordowanych przez okupanta i represjonowanych przez niego, ale i tych, którzy przeżyli wojnę.

Przypomniano też inne elementy projektu (warsztaty archiwalne, wycieczki edukacyjne, umieszczenie replik tablic pamiątkowych w byłym hitlerowskim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem).

Po spotkaniu jego goście i uczestnicy zasadzili 400 cebulek żonkili przed cmentarzem żydowskim w Warcie i na jego terenie. To Daffodil Project mający na celu upamiętnianie ofiar (przede wszystkim dzieci) Holocaustu i podkreślający losy dzieci w regionach dotkniętych kryzysem humanitarnym. 

Zdjęcia:

Anna Majewska

10 listopada 2023, godz. 11:46
#Aktualności 
#Edukacja, Wychowanie 

głowne zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 16
fot. 17
fot. 18
fot. 19
fot. 20
fot. 21
fot. 22
fot. 23
fot. 24
fot. 25
fot. 26
fot. 27
fot. 28
fot. 29
fot. 30
fot. 31
fot. 32
fot. 33
fot. 34
fot. 35
fot. 36
fot. 37
fot. 38
fot. 39
fot. 40
fot. 41
fot. 42
fot. 43
fot. 44
fot. 45
fot. 46
fot. 47
fot. 48
fot. 49
fot. 50
fot. 51
fot. 52
fot. 53
fot. 54
fot. 55
fot. 56
fot. 57
fot. 58
fot. 59
fot. 60
fot. 61
fot. 62
fot. 63
fot. 64
fot. 65
fot. 66
fot. 67
fot. 68
fot. 69
fot. 70
fot. 71
fot. 72
fot. 73
fot. 74
fot. 75
fot. 76
fot. 77
fot. 78
fot. 79
fot. 80
fot. 81

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...