bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Informacja dla rolników poszkodowanych suszą na terenie Gminy Warta

Udostępnij

INFORMACJA 

dla rolników poszkodowanych suszą na terenie Gminy Warta o możliwości składanie wniosków 

1. Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie wniosku przez producenta rolnego za pośrednictwem aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą”
Aplikacja automatycznie generuje:

  • Protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej)
  • Kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji)

W przypadku uwag do wyników szacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy).

2. Producent rolny ma również możliwość złożenia wniosku w formie pisemnej do powołanej w tym celu komisji gminnej, ale wyłącznie w celu oszacowania szkody w terenie (złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez komisję, nie zwalnia go z obowiązku złożenia wniosku przez publiczną aplikację!!! pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
Ponadto, złożenie wniosku w tej wersji uwarunkowane jest posiadaniem uprawy na polu w celu lustracji  (w sytuacji zgłoszenia szkody tylko przez aplikację nie jest to wymagane).

3. Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien złożyć następujące dokumenty:

1) Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym;
2) Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności);
3) Kopia złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na 2023 r.

4. Wypełniony wniosek należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r.  (wzór do pobrania na stronie internetowej Gminy Warta lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Warcie).

Aktualnie brak jest informacji o formie oraz wysokości pomocy w przedmiotowej sprawie.

3 sierpnia 2023, godz. 10:51
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...