bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Ogłoszenie żałoby na terenie Gminy Warta

Udostępnij

Zarządzenie Nr 85/2023
Burmistrza Warty
z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Warty

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1-

W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w nocy 9 maja 2023 r. na terenie Gminy Warta - atak nożownika w Domu Dziecka w Tomisławicach, ogłaszam żałobę na terenie Gminy Warta w dniach od 10 maja 2023 r. do 12 maja 2023 r.

§2.

Na znak żałoby przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Warcie zarządzam opuszczenie flag przewiązanych kirem do połowy masztów.

§3.

W okresie trwania żałoby odwołuję wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym organizowane przez jednostki podległe Gminie Warta.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Warta.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10 maja 2023, godz. 09:23
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...