bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Postanowienie Starosty Sieradzkiego w sprawie wysypiska w Bartochowie

Udostępnij

W dniu dzisiejszym otrzymałem Postanowienie Starosty Sieradzkiego, które jasno wytyka błędy pseudo-rekultywacji prowadzonej na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sieradzu przez firmę Profi Eko

Starosta Sieradzki wzywa firmę Profi-Eko do:

usunięcia z terenu rekultywowanego składowiska odpadów w Bartochowie odpadów pochodzenia ropopochodnego i ich przekazania uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania tego postanowienia;

zaprzestania w trybie natychmiastowym dostarczania na teren rekultywowanego, nieczynnego składowiska odpadów w Bartochowie odpadów o kodzie 19 05 03, które nie mogą być wykorzystywane do tworzenia warstwy wyrównawczej oraz innych odpadów, których właściwości i skład nie odpowiada rodzajowi odpadów, do którego te odpady zostały zakwalifikowane,

prowadzenia rekultywacji zgodnie z przepisami prawa oraz wydanymi decyzjami,

To postanowienie dobitnie i jasno wskazuje, że TO MY MIESZKAŃCY Gmina Warta MIELIŚMY RACJĘ

Pomimo licznych prób zdyskredytowania Nas, pomimo narracji Przedsiębiorstwa Komunalnego, że wszystko jest w porządku, pomimo wielu prób bagatelizowania problemu, przez Prezydenta Paweł Osiewała (Sieradz lubię), okazało się, że RACJA BYŁA I JEST PO NASZEJ STRONIE!

Panie Prezydencie Paweł Osiewała, w prowadzonych wcześniej rozmowach zapewnił mnie Pan, że jeżeli dostarczymy Panu oficjalne pismo z właściwych organów, to będzie Pan "rekomendował" Pani prezes spółki aby nierzetelny wykonawca czyli firma Profi - Eko natychmiast zaprzestała prac i poniosła stosowne konsekwencje przewidziane w zawartej umowie.

W lutym dostarczyliśmy Panu wyniki kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, które wskazują na znaczne i bezsprzeczne zaniedbania.

W tej chwili Starostwo wydało postanowienie, które potwierdza i wskazuje nowe inne uchybienia w ramach otrzymanej decyzji.

W toku pracy wszystkich służb jasno wynika, że wybrana przez PK Sieradz firma, działa niewłaściwie, a utracone przez Nas do niej zaufanie powoduję, że w Naszych oczach firma ta nie daje żadnej rękojmi na właściwie wykonanie prac!

Wobec powyższego trzymam Pana za słowo i liczę, że działalność firmy Profi Eko na składowisku w Bartochowie dobiegnie końca jak tylko wywiozą ostatni kilogram odpadów, które nigdy tam nie powinny trafić !

Ogromne wyrazy uznania, za postawę mieszkańców: Bartochowa, Gołuch, Łabędzi i wszystkich osób czynnie zaangażowanych w sprawę pseudo-rekultywacji w Bartochowie, że potrafimy się zjednoczyć i wspólnie walczyć o własne dobro i wartości

 

TO NASZ WSPÓLNY OGROMNY SUKCES

Nasze wspólne działania - nasze blokady, protesty, wystąpienia i nawoływania PRZYNIOSŁY EFEKT,

Krystian Krogulecki

Burmistrz Warty

16 marca 2023, godz. 08:09
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...